Zarządzanie jakością

Posiadamy certyfikat wydany przez firmę TÜV SÜD Management Service GmbH (Niemcy) w zakresie zgodności z normą ISO 9001:2015, co stanowi podstawę naszego nieustannego dążenia do ulepszania procesu zarządzania jakością w OrthoDepot. TÜV SÜD jest jednym z najważniejszych na świecie organów w zakresie monitorowania systemów zarządzania jakością.

Certyfikat wiąże się z regularnymi audytami.

Wszystkie wyroby medyczne OrthoDepot oznakowane znakiem CE podlegają odpowiednim procedurom europejskim. W zależności od klasyfikacji poszczególnych urządzeń medycznych, oznakowanie CE jest umieszczane z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej lub bez takiego numeru.

 

Spełniając wymogi wyżej wymienionych regulacji, zapewniamy bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i użytkowników naszych produktów.
 dokument


Norymberga, 23.06.2022 r.

Dr Robert Limley
Dyrektor Zarządzający