Warunki świadczenia usług

 

Po pierwsze, zawarcie umowy 

Wraz z zamówieniem składają nam Państwo wiążącą ofertę zawarcia z Państwem umowy. Możemy zaakceptować tę umowę, wysyłając mailowe potwierdzenie zamówienia lub doręczając zamówione produkty. Najpierw otrzymają Państwo potwierdzenie otrzymania zamówienia, jakie wyślemy na wskazany przez Państwa adres e-mail (potwierdzenie zamówienia). Umowa zakupu zostanie zawarta przy doręczeniu naszego potwierdzenia zamówienia na Państwa adres e-mail lub podczas dostawy zamówionych towarów. 

Proces składania zamówień w naszym sklepie internetowym składa się z trzech kroków. Krok pierwszy to wybór interesujących Państwa produktów. Krok drugi to wprowadzenie swoich danych do rachunku, w tym adresu rozliczeniowego i każdego alternatywnego adresu dostawy. Krok trzeci to wybór metody płatności. Na koniec zapewniamy Państwu możliwość ponownego sprawdzenia i, w razie potrzeby, korekty wszystkich danych (imienia i nazwiska, adresów, metody płatności) przed złożeniem zamówienia klikając przycisk „Wyślij”. 

Po drugie, tekst umowy 

Proszę zachować tekst umowy dotyczącej Państwa zamówienia. Przed przesłaniem do nas zamówienia w ostatnim kroku procesu składania zamówień mogą Państwo skorzystać z opcji wydruku tekstu umowy, klikając przycisk „Drukuj”. Na wskazany przez Państwa adres e-mail wyślemy również potwierdzenie przyjęcia zamówienia i potwierdzenie zamówienia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami oraz Regulaminem. 

Po trzecie, zatrzymanie tytułu własności 

Do momentu uregulowania wszystkich płatności prawo własności do zamówionych towarów pozostaje przy firmie OrthoDepot GmbH. 

Po czwarte, koszty wysyłki, koszty zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy 

Wszystkie ceny podlegają opodatkowaniu VAT. W Europie koszt wysyłki to 9,90 euro.


Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy, jednakże muszą Państwo ponieść koszt zwrotu zamówionych przedmiotów, jeśli kwota zamówienia nie przekracza 40 euro lub jeśli kwota zamówienia jest wyższa, ale w momencie odstąpienia od umowy kupujący nie dokonał jeszcze wpłaty kwoty w całości lub umówionej kwoty częściowej. W przeciwnym razie zwrot jest darmowy. 

Po piąte, dostawa 

OrthoDepot nie zapewnia dostawy ani nie wystawia potwierdzenia doręczenia. O ile nie stwierdzono inaczej w ofercie, wysyłamy produkt w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki. W przypadku wpłaty na konto lub płatności kartą debetową, wysyłamy produkt niezwłocznie, o ile w ofercie nie wskazano inaczej, w ciągu 2 dni roboczych po potwierdzeniu wysyłki. Ostateczne zamówienie nie jest akceptowane w momencie dostawy lub pisemnego potwierdzenia (listownie lub faksem). Potwierdzenie zamówienia wysyłane automatycznie przez sklep nie oznacza akceptacji zamówienia. 

Po szóste, warunki płatności 

Płatności należy dokonać kartą kredytową (MasterCard, Visa, American Express)

 


Po siódme, gwarancja 

Warunki gwarancji oparte są na przepisach ustawowych. Jeśli przedmiotem transakcji są towary używane, a kupujący nie jest konsumentem, gwarancja jest wyłączona. Jeśli kupujący jest konsumentem, to zakupione przez niego przedmioty używane objęte są roczną gwarancją. 

Po ósme, polityka prywatności 

Dane zebrane przez nas w trakcie przygotowywania, zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy, są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zbieramy informacje dotyczące adresu IP, daty i czasu, rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego na Państwa komputerze i stron, na jakie będą się Państwo logować. W związku z tym zebranie jakichkolwiek danych osobowych nie jest ani możliwe, ani zamierzone. 

Posiadamy tylko takie dane osobowe, jakie Państwo nam dostarczą z zamówieniem lub prześlą na adres e-mail (info@orthodepot.com), są przetwarzane wyłącznie w celach komunikacji z Państwem i w celu, w jakim zostały przekazane. Państwa dane osobowe zostaną przekazane dalej wyłącznie do firmy dostawczej i w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy zamówionych towarów. W odniesieniu do płatności, przekazujemy informację o dokonanej przez Państwa płatności do agencji odpowiedzialnej za wpłaty do banku. 

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim, o ile nie będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeśli nie uzyskamy od Państwa specjalnej zgody. Jeśli zlecimy stronie trzeciej wdrożenie i zarządzanie procesami produkcji i realizacją usług, przestrzegane będą przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Czas przechowywania danych 

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem naszej strony internetowej są przechowywane wyłącznie do momentu realizacji celu, w jakim zostały przesłane. Jeśli chodzi o okresy przechowywania ksiąg i dokumentów podatkowych, to niektóre określone dane osobowe mogą być przechowywane do 10 lat. 

Prawa kupującego

Jeśli chcą Państwo usunąć lub zmienić dane osobowe przechowywane w związku z niniejszą umową, dostosujemy się do Państwa dyspozycji w zakresie dozwolonym prawem w odniesieniu do usunięcia, korekty lub zablokowania Państwa danych. Mogą Państwo uzyskać informacje odnośnie Państwa danych osobowych, jakie przechowujemy. W przypadku pytań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych, a także w kwestii udzielenia informacji, zablokowania lub usunięcia danych, prosimy o kontakt pod adresem: 

OrthoDepot GmbH 
Bahnhofstr. 11 
D-90402 Nürnberg

Niemcy

Tel.: +49 (0) 911 / 274 288 -15 
Faks: +49 (0) 911 / 274 288 -60 
E-mail: 
info@orthodepot.com 

Odnośniki do innych stron internetowych 

Jeśli w naszym serwisie umieścimy odnośniki do serwisów internetowych stron trzecich, zastrzegamy, iż nie bierzemy na sienie odpowiedzialności ani nie przyjmujemy zobowiązań z tytułu dokładności lub kompletności informacji i integralności danych publikowanych w tych serwisach. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych przez osoby trzecie, należy zapoznać się z oświadczeniami każdej z tych stron trzecich w zakresie ich polityki prywatności. 

Po dziewiąte, Prawo właściwe i jurysdykcja 

Tylko prawo niemieckie. Wybór tego prawa oznacza dla konsumenta, że jakiekolwiek wiążące przepisy prawa obowiązującego w kraju jego zamieszkania lub stałego pobytu mogą być ograniczone. Jeśli klient nie jest konsumentem, to sądem właściwym jest sąd w Norymberdze (Niemcy).